• Πανθρακικό Στάδιο

  • Status: Υπό Κατασκευή

  • Location: Κομοτηνή

  • Type: Δημόσια Έργα

Πρόκειται για ανοικτό Στάδιο 10.000 θέσεων στην Κομοτηνή. Οι λειτουργικοί χώροι εξελίσσονται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο κάτω από τις κερκίδες, ακολουθώντας την δομή της κατασκευής. Ο χώρος των κερκιδών στεγάζεται με ελαφριά μεταλλική στέγη.  Ο φορέας μορφοποιείται με πλαστικότητα, έτσι ώστε  να μην βαραίνει οπτικά η κατασκευή. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση του σταδίου στο υπάρχον τοπίο.