Kavaletos

Type

On board

Location

Agairia, Paros, Cyclades

Year

2019

+
/ 7

Kavaletos

Type

On board

Location

Agairia, Paros, Cyclades

Type

2019

ARCHITECTURAL DESIGN

REACT ARCHITECTS _YIORGOS SPIRIDONOS_ NATASHA DELIYIANNI

COLLABORATING ARCHITECT

NIKOL GEORGOPOULOU

CIVIL ENGINEER

AGELOS KOTTIKAS

MEP

NIKOS CHRISTOFYLLAKIS

TOPOGRAPHER

IOANNA KALAKONA

All projects

Next Project